AutoSport Retro - Strona główna

Strona główna Wyścigi Rajdy Wyścigi górskie Rajdy terenowe Rallycross Karting

Lista międzynarodowych kodów samochodowych użytych na tej stronie

A Austria
B Belgia
BG Bułgaria
BY Białoruś (od 1990)
CDN Kanada
CS Czechosłowacja (1922-1992)
CY Cypr
CZ Czechy (od 1993)
D Niemcy
DDR Niemiecka Republika Demokratyczna (1974-1990)
DK Dania
E Hiszpania
EST Estonia (od 1991)
F Francja
FIN Finlandia (od 1993)
GB Wielka Brytania
GR Grecja
H Węgry
I Włochy
IRL Irlandia
J Japonia
L Luksemburg
LT Litwa (od 1990)
LV Łotwa (od 1990)
MC Monako
N Norwegia
NL Holandia
NZ Nowa Zelandia
P Portugalia
PL Polska
R Rumunia (1930-1981)
RO Rumunia (od 1981)
ROU Urugwaj
RUS Rosja (od 1991)
S Szwecja
SF Finlandia (1921-1992)
SK Słowacja (od 1993)
SLO Słowenia (od 1992)
SU Związek Radziecki (1926-1991)
TR Turcja
UA Ukraina (od 1990)
USA Stany Zjednoczone
YU Jugosławia (1952-2003)
Austria A
Belgia B
Białoruś (od 1990) BY
Bułgaria BG
Cypr CY
Czechosłowacja (1922-1992) CS
Czechy (od 1993) CZ
Dania DK
Estonia (od 1991) EST
Finlandia (1921-1992) SF
Finlandia (od 1993) FIN
Francja F
Grecja GR
Hiszpania E
Holandia NL
Irlandia IRL
Japonia J
Jugosławia (1952-2003) YU
Kanada CDN
Litwa (od 1990) LT
Luksemburg L
Łotwa (od 1990) LV
Monako MC
Niemcy D
Niemiecka Republika Demokratyczna (1974-1990) DDR
Norwegia N
Nowa Zelandia NZ
Polska PL
Portugalia P
Rosja (od 1991) RUS
Rumunia (1930-1981) R
Rumunia (od 1981) RO
Słowacja (od 1993) SK
Słowenia (od 1992) SLO
Stany Zjednoczone USA
Szwecja S
Turcja TR
Ukraina (od 1990) UA
Urugwaj ROU
Węgry H
Wielka Brytania GB
Włochy I
Związek Radziecki (1926-1991) SU